Meest recente onderzoeken: belang IgA anti-tTg bepaling bij Coeliakie

De laatste richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen stelt: "IgA anti-tTG is de meest geschikte en betrouwbaarste screening methode om Coeliakie aan te tonen. Daarnaast is het een goede methode om te bepalen of een glutenvrij dieet wordt nageleefd."

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) spreekt over het belang van een IgA bepaling als "de hoeksteen voor het opsporen van de aandoening"

Ook zeer recente onderzoeken stellen dat: "Coeliakie kan het beste opgespoord worden met de methode ‘tissue transglutaminase antistoffen’ (IgA-tTG). Dat blijkt uit promotieonderzoek van Victorien Wolters waarbij zij onderzoek deed naar de meest betrouwbare methode." Bron: Artsennet.


IgA tTg Gluten-Check® - eerste keuze in screenen op Coeliakie

Een intolerantie tegen gluten (Coeliakie) kan op 2 manieren* worden vastgesteld: door een biopsie te nemen van het slijmvlies uit de dunne-darm of door een simpele test op bepaalde anti lichamen welke alleen in het bloed aanwezig zijn bij Coeliakie patiënten. Voor het eerst is het nu ook mogelijk om zelf thuis deze test uit te voeren! De test heeft slechts 1 druppel bloed nodig, is snel en pijnloos en kent een betrouwbaarheid van meer dan 97%.

Methoden om Coeliakie aan te tonen:

1. De bloedtest (Gluten-Check®) op antilichamen:

Indien iemand geen Gluten verdraagt, worden er door het immuunsysteem anti-lichamen aangemaakt welke de strijd aangaan met de gluten in het lichaam. Gluten-Check® toont deze anti-lichamen (Anti-tTg IgA) aan door middel van één druppel bloed uit de vingertop en geeft vervolgens aan of u wel of niet een onverdraagzaamheid hebt tegenover gluten. Volgens de meest recente onderzoeken is Coeliakie met deze methode het best op te sporen en is bovendien ook uitstekend geschikt als follow-up om te testen na de start van een gluten-vrij dieet. Ook het NHG onderkent het belang van een IgA-antistoffen test.

2. De klassieke dunne darm biopsie:

De klinische diagnose in een ziekenhuis bestaat uit het nemen van een monster uit de dunne darm via een intern onderzoek (sonde via de keel, eventueel onder narcose). Aan de hand van dit monster kan de behandelend arts vaststellen of er een verandering (atrofie of afsterven) is waar te nemen van de zogenaamde darm vlokken. Dit onderzoek kan echter alleen die patiënten opsporen die leiden aan de gangbare vorm van Coeliakie. De darm vlokken vertonen een "afgevlakt" beeld. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij er geen verandering in de darm vlokken waarneembaar is bij de patiënt. Patiënten die leiden aan deze - a-symptomatische, stille of potentiële - Coeliakie worden met een darm onderzoek niet opgespoord.

Het grote voordeel van de Gluten-Check® test is dat alle Coeliakie patiënten, dus ook met een a-symptomatische vorm van Coeliakie, worden opgespoord. Deze zouden enkel met een biopsie niet worden gevonden!

De test kent een klinisch aangetoonde betrouwbaarheid van meer dan 97%. Hoger dan enige andere zelftest op Coeliakie verkrijgbaar door de uitvoering in cassette vorm. Bij een positief resultaat kunt u dus vrijwel zeker zijn dat u een intolerantie heeft tegenover Gluten. Bovendien kunt u dit eenvoudig en vrijwel pijnloos zelf thuis meten.

Bij een positief resultaat dient u contact op te nemen met uw huisarts of medisch specialist. Samen met hem of haar kunt u dan bespreken welke vervolgstappen nodig zijn om uw klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Bij een negatief resultaat en aanhoudende maag-darm klachten is een verder onderzoek noodzakelijk.


Inhoud Gluten-Check® verpakking:

  • 1 Test cassette met pipet

  • 1 Steriele automatische lancet

  • 1 Opname buisje in houder

  • 1 Alcohol desinfectie-doekje

  • 1 Pleister

  • 1 Buisje met verdunningsvloeistof

  • 1 Gebruiksaanwijzing (2-talig: Nederlands en Frans)


Uitvoeren van Gluten-Check®:

De test is in enkele stappen eenvoudig uit te voeren en binnen enkele minuten heeft u de uitslag:

1. Met de automatische lancet (zeer dunne naald) kunt u snel en vrijwel pijnloos een druppel bloed verkrijgen:

2. Via het opname buisje wordt de druppel bloed opgenomen:

3. Samen met de meegeleverde oplossing vloeistof wordt het bloed toegevoegd aan de test en leest u in 5 minuten het resultaat af:

Gluten-Check® heeft een ingebouwde controle waardoor u zeker weet of de test goed is uitgevoerd.
U krijgt dan ook een helder en duidelijk antwoord op de vraag of u een Gluten Intolerantie (Coeliakie) heeft.


Meer informatie vindt u in de uitgebreide bijsluiter (Nederlands)


* Bij op coeliakie duidende symptomen zal een bloedtest op anti lichamen worden verricht. Evenals bij vastgestelde Coeliakie in de familie (1e en 2e lijn), diabetes type 1 en osteoporose patiënten. Bij een positieve uitslag: neem de test en bijsluiter mee naar uw arts of specialist. De definitieve diagnose Coeliakie dient altijd door uw arts of specialist te worden gesteld. Overleg met hem of haar vervolgens het volgen van een glutenvrij dieet. Bij een negatieve uitslag en aanhoudende klachten: neem contact op met uw arts of specialist.